SZOFIA NYUGDIJAS EGYESÜLET ALAKULT KECSKEMÉTEN.

2013.11.20 00:00 - 2013.11.20 23:59

Szeretettel hozom tudomására minden kedves nyugdíjas társamnak, első sorban a Szimfónia Nyugdíjas Egyesület iránt érdeklődőknek, és közülük is azoknak, akik már aktív tagként, vagy koordinátorként vesznek részt a Szimfónia Nyugdíjas Egyesület munkájában, hogy 2013. november 18.-án Kecskeméten, a Görög-katolikus Parókián megalakult a Szofia Nyugdíjas Egyesület.

Legfőbb célunk, hogy testi-lelki jólétében támogassuk elsősorban a közvetlen környezetünkben élő, nyugdíjas és nyugdíj előtt álló társainkat, amennyiben arra igényt tartanak, szándékaink iránt érdeklődnek, velünk együttműködni szeretnének.

Köszönettel tartozunk Feczák László parókus atyának, a Kecskeméti Görög-katolikus Szervezőlelkészség parókusának, aki az egyesületté szerveződésünk kezdeti lépéseitől, a megalakuláson át napjainkig aktívan támogatja az Egyesületet, továbbá Pacsai János esperes-parókus atyának, a Szimfónia Nyugdíjas Egyesület elnökének, és Dósa Györgynek, a Szimfónia Nyugdíjas Egyesület irodavezetőjének, akik előzetes konzultációval, és személyes tapasztalataik átadásával segítették a Kecskeméti Szofia Nyugdijas Egyesület létrejöttét.

Amennyiben túl leszünk a hivatalos procedurákon, szeretnénk együttműködési megállapodást kötni Kecskemét Város Nyugdíjas Szövetségével, a Szimfónia Nyugdíjas Egyesülettel és minden arra nyitott nyugdíjas szervezettel.

Engedjétek meg, hogy az adventi készülődésben Istentől áldott lelki feltöltődést és áldott Karácsonyt kívánjak mindannyiótoknak szeretettel:

Dr. Polgár Lászlóné