Alakulás

Írta: Dósa György 2013.09.15 21:08

2013. szeptember 10-én Beregszászban (Kárpátalján, Ukrajna) megalakult a Kárpátaljai Magyar Nyugdíjas Szervezetek Szövetsége.

A nyár folyamán a Szimfónia Nyugdíjas Egyesület vezetőségét kárpátaljai összekötőnk – Szvirida Jolán és férje János – megkereste azzal a kéréssel, hogy Pacsai János elnök tartana egy bemutatkozó előadást az Egyesületünk munkájáról, a "Lépésről lépésre" programról.

A megfelelő időpont megtalálása több heti egyeztetést igényelt, ezért csak 2013. szeptember 9-én délután utaztunk ki Munkácsra, ahol is a Szvirida család vendégei voltunk egy éjszakára. Másnap reggel 9 órára autóztunk át Beregszászba.

Összekötőnk húsz helyi nyugdíjas egyesületet, klubot (ez a szám közel sem az összes ott működő nyugdíjas szervezet létszáma, a többiek elérése folyamatban van) értesített érkezésünkről és hívta meg vezetőit az előadásra. Nagy öröm volt mindenkinek, hogy első hívásra – ismeretlenül is – mindnyájan elfogadták a meghívást és (egy betegség okozta akadályoztatás kivételével) valamennyien el is jöttek a helyszínre. A képviselők érkeztek helyből, Beregszászból és a Beregszászi járásból, többen az Ungvári járásból és Munkácsról. Volt köztük aki bejegyzett egyesületet képviselt, volt aki önszerveződő klubbot. A hallgatóság soraiban többek között volt tanár, asztalos, református lelkész – még aktív dolgozó és már aktív nyugdíjas.

Elnökünk előadását nagy figyelemmel hallgatták az Egyesület munkájáról, még inkább pedig a tíz pont bemutatásáról elemzéséről. A felmerülő "technikai" kérdésekre a Szimfónia Nyugdíjas Egyesület Irodájával kapcsolatban Dósa György irodavezető válaszolt.

Az előadás és a kötetlen beszélgetés végén a jelenlévők közfelkiáltással úgy döntöttek, hogy létrehozzák a Kárpátaljai Magyar Nyugdíjas Szervezetek Szövetségét. Az részvevők három főt jelöltek ki maguk közül, akik feladatul kapták, hogy készítsék elő az alakuló ülést. Az alakuló ülésre készítsenek javaslatot az elnökség összetételére, valamint készítsék el az alapító okirat és a működési szabályzat tervezetét. Az alakuló ülést október elejére tervezték és azzal a kéréssel fordultak Pacsai János elnökhöz, hogy amennyiben mód van rá, erre az ülésre hívja meg Kárpátaljára, Beregszászba (ahol az alakuló ülés várhatóan megtörténik) az Emberi Erőforrás Minisztériumának nyugdíjas ügyekkel foglalkozó helyettes államtitkárát Asztalosné Zupcsán Erika asszonyt. Elnökünk ígéretet tett arra, hogy a helyettes államtitkár asszonynál közbenjár a kérésük kedvező fogadtatására.

 

Kárpátaljai látogatásunkat közvetlenül megelőzte az Emberi Erőforrások Minisztériumából érkező meghívás tagjaink felé. E meghívás két – a minisztérium által szervezett – programra szólt. Az egyik program 2013. szeptember 26-án a Parlamentben történő díjátadás azon önkormányzatok vezetőinek akik kiemelkedően sokat tettek környezetükben élő nyugdíjasaikért. E programon való részvétel lehetőségét Elnökünk fel is ajánlotta a jelenlévőknek akikből tízen jelezték is részvételi szándékukat – és névsorukat már továbbítottuk is a misztérium felé. Bízunk abban is, hogy e programon találkoznak kárpátaljaiak a helyettes államtitkár asszonnyal és meghívásukat személyesen is tolmácsolhatják nekik.

Az összejövetel szerény, de jó ízű vendéglátással zárult. A hazaút kora délután, gyönyörű napsütésben indult, és végig jókedélyű, a jövendő szövetség sikeres működését előrevetítő beszélgetéssel telt. Ezt még az ukrán-magyar határ átlépésének legendás tortúrája sem tudta elrontani.

A hírt a Kárpátaljai Magyar Nyugdíjas Szervezetek Szövetsége megalakulásáról másnap, 2013. szeptember 11-én továbbítottuk az MTI-nek.

Dósa György irodavezető