Egyesületünk a "Sziklában"

Írta: Molnár Gábor 2013.05.27 16:57

Sziklakápolna, Szent István terem

Pacsai János bemutatkozó előadást tartott Budapesten a Magyar Pálosok vendéglátásában budapesti rendházuk Szent István termében. Az előadáson elsősorban a kápolnát látogató nyugdíjasok vettek részt. Témája a bemutatkozáson túl az "új kommunikációs tér" és a tíz pont kifejtése volt.

Az új kommunikációs térről többek között ezeket mondta János atya:

"A szeretet maga az a kom­mu­nikációs tér, melyhez újdonsággal köze­le­dünk. Paraméterei: hittel tudjak fogadni, örömmel továbbadni, és ez a párbeszéd reményt szül a másikban és elkezd helyre­állni a sebzett emberi kapcsolat rend­szere.
Ezt az örömet nem tudjuk szívünkbe tartani és erről beszélni kell, ez az újfajta kommunikáció. Bátorság kell ahhoz, hogy kilépjünk az eddigi kényelmesen berendezett világunkból, ahol mindenki eszközként szolgált és most hirtelen személlyé válik. Csak a személyek között létezik oda-vissza élő kommunikáció. Az eszközök között nincs boldogság, mert a boldogság személyek között születik. Ebben a helyzetben a szív a döntő abban, hogy mennyire vagyunk nyitottak. S a bennünket körülvevő tér is csak ekkor tud körülöttünk tágulni és növekedni. Ebben a térben mindaddig vakon tapogatózunk, amíg a szeretet egyszerű és mély látására szert nem teszünk. Ennek a térnek a tágítása erőfeszítést és fáradságot kíván tőlünk. De nem minden munkának és feladatnak ez az alapja? A másikért való élet és tevékenység teszi élhetővé a környezetünket."

Meghívott előadóként tartott előadást Barta József testnevelő tanár, aki az idősek sportolási lehetőségeiről beszélt. Színes előadásmóddal, sok mosollyal buzdította a hallgatóságot a sportra, vázolta a lehetőségeket, hírességeket állított példaként a hallgatóság elé. Előadása után több gyakorlati kérdés hangzott el a résztvevők soraiból, mely azt bizonyítja, hogy nem "süket füleknek" beszélt.