Beköszönő

Írta: Pacsai János 2013.04.24 17:15

Mély sebek és hatalmas szakadékok tátonganak az idősek társadalmán, melynek vannak gazdasági, társadalmi, politikai okai. Sokan keresik az okokat, hogy valamilyen terápiát ajánljanak az idősek gondjaira a saját szakterületüknek megfelelően. Mi egy új kommunikációs teret szeretnénk nyitni, mely egész kárpát-medencénket összekapcsolja, összhangba hozza. Először borsodi kisvárosunkban – Sajószentpéteren –, majd megyénkben és most, kis országunkban kezdenénk az élet ezen összehangolását.

Sokan kihasználják és visszaélnek azokkal a félelmekkel, melyek az erőtlenségből, a bizonytalan jövőképből táplálkoznak. Sokak számára a nyugdíjkorhatár úgy rémlik fel, mint egy élőhalott rémképe, pedig ez csak egy folyamatnak az átmeneti állapota. Ezért van szükségünk egy új kommunikációra.

A nyugati jóléti társadalmak az időskori nehézségek feloldását elsősorban az önkéntes tevékenységekben, jótékonysági területeken látják. Próbálják ébresztgetni polgáraikat, aktivizálni az élet természetes medrébe. Nálunk más a helyzet, itt nem a totális elhidegülés, elidegenedés, hanem a meggyötört emberi sorsok sodornak a közömbösség, majd a közöny medrébe. Azok jelentkezését várjuk, azok támogatására számítunk, akik megértik és befogadjak az alább felsorolt új kommunikációs elveket. Ezek nem felfedezett újdonságok, hanem az eddig megélt valóság, melyhez igazítani érdemes az életünket:

  1. Időt kell szánni a másik meghallgatására, a dolgok megvitatására (kétirányú utca).
  2. Nem kell mindent helyteleníteni, kerülni kell a szarkazmust, cinizmust (a „soha” és a „mindig” szavak használatát).
  3. Tartsuk meg ígéreteinket (lefelé vivő út, amikor elveszítik bennünk a hitet), különben az emberi kapcsolatok hálója sérül.
  4. Amikor nem értünk egyet, megkérdőjelezik állásfoglalásunkat, ez egy játék, amelyben a másik keresi a határokat, hogy meddig lehet elmenni, itt fontos legyen a kölcsönös tisztelet, a szelíd és alázatos magatartás, hogy egy-egy ilyen válság után is egymásra találhassunk.
  5. Nem szabad gyorsan elutasítani a másik félhez tartozó körülményeket.
  6. Ne féljünk nemet mondani azokra a negatív normákra, amelyek a társadalomban az emberi kapcsolatokat megmérgezik. Segítsük a törvényes emberi igények és elvárások szintjének kialakítását.
  7. Építsük ki az önbecsülésünket és ragaszkodjunk a méltóságunkhoz. Jó énkép jó példaképpé válhat, és ezt az értéket tudja átadni.
  8. Az élettapasztalat átadása ne olcsó moralizálás legyen, mert ez megöli a kommu­nikációt, de ne habozzunk megosztani erkölcsi, etikai, vallási értékeket, amelyek meghatározták életünket.
  9. Időt kell arra szánni, hogy együtt játsszunk, a játék feloldja formalizált kapcsola­tainkat, szükségünk van „móka-kacagásra”.
  10. Az idős ember az életével utat mutat a következő generációnak (útitársak vagyunk!).

Engem lelkesít, hogy majdan egy élhető öregkorba csöppenjek, és ezért már most tenni szeretnék. A munka egy életen át fenntartja az embert, és minden amit a másik emberért teszek, az munka és feladat. Egy életnek a tapasztalatait, a bölcsességét átadni nem kis erőfeszítés, de nagy bátorság. Erre a bátorságra a mai fiataloknak nagy szükségünk van. Ebben az újfajta kommunikációs környezetben van esélyünk, hogy amik összetartoznak, azok egymásra találjanak. Ebbe az izgalmas játékba szeretnék mindenkit bekapcsolni, aki vágyik a játék örömére.

Szeretem a szép szimfóniákat, ahol a különböző hangszerek ugyan más és más hangot adnak ki, de együtt egy csodálatos melódiát játszanak. Mi is mind különböző emberek más és más hangot adunk ki, de miért ne lehetne az élet csodaszép szimfóniája, amit mi most elkezdtünk játszani.

Maradva ennél a szép hasonlatnál, ahhoz, hogy ki-ki a maga hangszerén jól tudjon játszani, ismerni kell a szakmát és hogy szeresse azokat, akikkel egy "zenekarban" játszik. Ehhez szorgalom, kitartás, türelem szükséges, sok izzadság, gyakorlás és munka.

Ezt az életet „egy életen át kell játszani”, betegen, fáradtan, csalódottan, magányosan, de ez a játék oldja fel a szorongásunkat.  Nyitva áll előttünk ez a tér…

Szeretettel köszöntök mindenkit!

Pacsai János elnök